החזרי מס לחולים במחלות הגורמות לאובדן כושר עבודה מתמשך

אובדן כושר עבודה המזכה בפטור ממס הכנסה בגין הכנסות החייבות בדרך כלל במס כגון עבודה , פנסיה, או אפילו במקרים מסויימים הכנסות מהשקעות, מותנה בנכות רפואית של 90% ומעלה לתקופה של יותר מחצי שנה.

בתקופה שבה אדם מוגדר כנכה, הכנסותיו יהיו פטורות ממס עד לגובה של כ- 600,000 ₪ בשנה מיגיעה אישית ואם אין לו הכנסות מיגיעה אישית אז הכנסות פסיביות כגון הכנסה מריבית או משכר דירה עסקי יהיו פטורות ממס עד כ- 70,000 ₪ בשנה.
כדי למקסם את החזרי המס, רצוי להעזר בועדה רפואית לצרכי מס ולא בהחלטות של ועדה רפואית לצרכי קיצבאות של המוסד לביטוח לאומי, היות והשיקולים של שתי הועדות הנ"ל שונים בעיקרם.