• החזר של כ-170,000 ש"ח עבור מס שבח עודף

    דורית שילמה מס שבח עודף. כאשר עילה מסוג זה מתקיימת, היא מובילה להחזר מס גבוה במיוחד ולכן אנו ממליצים לכל מי ששילם מס שבח, לבדוק אם שילם כפי שהיה צריך או יותר. פעמים רבות קורה שאנשים מבוגרים או בעלי הכנסות נמוכות הם אלו שזכאים להחזר עבור מס שבח עודף.

    במקרה זה, דורית קיבלה חזרה סכומי עודף בסך של כ-170,000₪.