• הארכת שתי חופשות לידה ואי רציפות בעבודה זיכו זוג בהחזר גבוה מ-30 אש"ח

    במהלך השנים 2009-2014, לדותן ואישתו היו מספר עילות מרכזיות להחזר:

    1) אשתו של דותן האריכה את שתי חופשות הלידה. החזר של כ-15,000 ₪.

    2) אי עדכון נקודות זיכוי בגין סיומי תארים של דותן ואשתו. החזרים של כ-6,000 ₪.

    3) אי רציפות בעבודה שכללה בין השאר חודשיים חופשה ללא תשלום של האישה והפרש של חודש-חודשיים במעברי העבודות של דותן. החזר גבוה מ-10,000 ₪.

    סה"כ דותן ואשתו קיבלו חזרה כ-31,000 ש"ח