במדינת ישראל לא קיימת חובת הגשת דו"חות שנתיים למס הכנסה. רק עצמאיים ובעלי חברות נדרשים להגשת דו"חות שנתיים. עם זאת, קיימים רבים אשר היו מקבלים החזרי מס לשכירים וחלקם אף החזרים ניכרים ממס הכנסה, אם היו נדרשים להגשת דו"חות שנתיים. אותם שכירים נדרשים להגיש דו"ח הנקרא "בקשה להחזר מס לשכירים".

תנאי בסיס לזכאות להחזר מס הוא תשלום מס הכנסה ולכן מי שזכאי לקבל החזר ממס הכנסה הוא קודם כל מי ששילם מס הכנסה ממשכורתו.

סף המס במדינת ישראל הינו כ- ₪ לגבר וכ-5,000 ₪ לאישה ולכן רק מי שמשכורתו ברוטו הינה מעל הסכומים הנקובים משלם מס הכנסה ויהיה זכאי להחזר אם נסיבותיו האישיות יתאימו לאחת מהעילות שיפורטו להלן. יש לציין כי עילות אלה הינן חלקיות וכוללות את העילות הנפוצות ביותר בגינן מגיע החזר מס.

עילות נפוצות להחזר מס:

 • אי רציפות בעבודה עקב מעבר בין עבודות, נסיעות לחו"ל, לימודים, הארכת חופשת לידה.
 • הפסדים בבורסה שלא קוזזו בקיזוז אוטומטי על ידי הבנקים. סעיף זה הינו מהותי ביותר בשנים 2007-8 ואילך ונראה כי בדיקה נכונה של סעיף זה יכולה להביא להחזרי מס ניכרים.
 • החלפת מקומות עבודה במהלך השנה תוך שינוי מהותי בשכר בין העבודות (שינוי מהותי מתייחס לעליה או ירידה בשכר בהפרשים של יותר מ-2,000 ₪ לחודש)
 • נכות בשיעור 90% ומעלה מסיבות רפואיות. למשל עיוור (בעל תעודת עיוור) שנכותו הינה לתקופה של מעל לחצי שנה, הכנסותיו פטורות ממס עד לרמה מסוימת. החזר המס יינתן לאחר מעבר של ועדה רפואית לצרכי מס שתאשר את אחוזי הנכות והתקופה, או לחילופין על ידי הצגת תעודת עיוור.
 • מגורים באזור המזכה בהטבות מס. אדם הגר באזור המזכה בהטבת מס ולא דיווח למעבידו או לא קיבל מהמעביד את ההטבות, זכאי להגיש דוח ולקבל את הטבות המס.
 • פדיון מוקדם של קופת גמל, קרן השתלמות או ביטוח חיים, מחייב ניכוי במקור של 35% מס. קיימות נסיבות בהן מגיע חלק מהניכוי בחזרה.
 • ילד בחינוך מיוחד או ילד נכה, מזכה את הוריו בשתי נקודות זיכוי נוספות, מי שלא מקבל נקודות אלו ישירות מהמעביד זכאי לדרוש אותן ממס הכנסה. חשוב לציין כי נקודות זיכוי מפחיתות את גובה המס על ההכנסה החייבת.
 • חיילים משוחררים זכאים לקבל הטבות מס במשך 3 שנים מיום שחרורם, אם הם משלמים מס ולא קיבלו את הזיכוי מהמעביד, הם רשאים להגיש בקשה להחזר ממס הכנסה.
 • תשלום מזונות על ידי גרושים/ פרודים מזכה את המשלמ/ת בנקודת זיכוי שערכה כ-2,200 ₪. מי שלא מקבל/ת (לפחות) 3.25 נקודות זיכוי בתלוש, סימן שלא קיבל/ה את הזיכוי מהמעביד ורשאי/ת לדרוש אותו ממס הכנסה.
 • עובדים שמשלמים באופן עצמאי לביטוח חיים או קרן פנסיה בסכומים מהותיים

מדוע כדאי להיעזר בבעל מקצוע להגשת דוחות להחזרי מס?

בקשות להחזרי מס המוגשות על ידי בעל מקצוע, למשל, משרד רואה-חשבון, מוגשות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, לאחר בדיקה שאין במקרה חובות למס הכנסה.
איסוף החומר נעשה בעיקרו על ידי המשרד תוך בדיקת הנתונים מול מחשבי המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה.
נוסף לכך הדוחות משודרים ישירות למחשב מס הכנסה כך שהליך קבלת ההחזר ממס הכנסה מבוצע במהירות לעומת הגשה עצמאית.
משרדנו (קרבי ניהול בע"מ) הינו בעל ניסיון רב בביצוע החזרי מס לשכירים. בדיקת הזכאות להחזר נעשית על ידי רואה חשבון, לאחר איסוף כל החומר הרלוונטי והצלבת הנתונים מול מחשב המוסד לביטוח לאומי, כדי למנוע מצב שבו עקב הגשת דוחות להחזרי מס נוצר חוב למס הכנסה ולא החזר.

הבדיקה נערכת בחינם והתשלום למשרד נעשה רק לאחר הבדיקה ובהתאם לתוצאות.

קהלי יעד להם קיים סיכוי גבוה להחזר מס משמעותי:

 1. משרתי צבא קבע שהשתחררו באמצע השנה
 2. סטודנטים שסיימו ללמוד והחלו לעבוד באמצע השנה
 3. נשים שהאריכו את חופשת הלידה מעבר ל-15 שבועות
 4. עובדים שנסעו לעבוד בחו"ל באמצע השנה או חזרו מעבודה בחו"ל באמצע השנה
 5. מורים בשבתון
 6. אנשים שהחליפו מקומות עבודה ובין לבין לא עבדו מספר חודשים או חתמו אבטלה

כל זאת בתנאי כמובן שהמשכורות ברוטו היו מעל 5,000 ₪ לחודש ונוכה מס הכנסה מהמשכורת.
אם אתם משתייכים לאחד מקהלי היעד הנ"ל, קיימת סבירות גבוהה שמגיע לכם החזר מס.

משרד קרבי ניהול בע"מ ורו"ח עפר קרבי הינם בעלי נסיון רב בהחזרי מס. הנכם מוזמנים להיעזר בשירותי משרדנו על מנת להשיג את החזר המס המקסימלי.