ידועה בשירותיות הגבוהה שלה וביכולת לקדם עניינים מול המוסדות.