החזרים בגין תשלומים עודפים לביטוח לאומי

עובדים בעלי הכנסות נמוכות בגין עבודה ביותר ממקום אחד, שלא עשו תיאום מס, יכול להיות שמשלמים דמי ביטוח גבוהים מדי במקום העבודה המשני.

עם החזרת תקרת ההכנסה לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי בשנת 2012, נוספה עילה נוספת לביצוע החזר מיסים לשכירים מהמוסד לביטוח לאומי.

קיימים במשק עובדים ששכרם גבוה ונובע מיותר ממעסיק אחד או מיותר ממקור אחד, המשלמים דמי ביטוח לאומי בין הכנסה מעל לתקרת השכר החייבת ביטוח לאומי וזכאים להחזר כספים מהמוסד.
לדוגמא – עובדי "רפאל" המקבלים קיצבה מ"רפאל גמלאות" ומשכורת מ"רפאל בע"מ", או רופאים העובדים ביותר ממרפאה אחת.

מאמרים אחרונים

צרו קשר