החזרי מס בגין תרומות

ישנם בארץ מוסדות רבים המסייעים לאנשים במצוקות ובבעיות שונות המקשות עליהם בחיי היומיום ואת המימון הכספי לפעילותם הם מבססים על תרומות.

אחד מהחוקים שנועדו לעודד תרומות למוסדות ציבוריים הוא החוק המחייב החזרי מס עקב תרומה למוסד ציבורי. חוק החזרי מס בגין תרומות נועד בעיקר כדי לעודד אנשים לתרום סכומים גדולים למוסדות צדקה  וכדי שהתורם יקבל החזרי מס בגין תרומות אלו עליו לתרום למעלה מבערך כ- 380 ש"ח בשנת המס. הזיכוי במס הינו 35% מגובה התרומות וכל זאת בתנאי שהתרומות נתרמו למוסדות המוכרים בחוק לצורכי קבלת ההטבה. רשימת המוסדות המוכרים מתעדכנת לעתים ולכן על התורם המעוניין בקבלת החזרי מס בגין תרומות לעקוב אחר רשימה זו. קבלת החזרי מס עקב תרומות למוסדות מוכרים היא איננו דבר המתבצע באופן אוטומטי ולכן  כדי שתורם המעוניין בקבלת החזרי מס יוכל לקבלם עליו לגשת למס הכנסה יחד עם הקבלות. מס הכנסה מקבל רק קבלות שעליהן מצוין כי המוסד או הארגון מוכרים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וקבלות שאינן ממוסדות מוכרים בפקודת מס הכנסה לא יחשבו לצורכי קבלת החזרי מס. את החזרי המס בגין תרומות ניתן לקבל על עד שש שנות מס לאחור. לצורך קבלת החזרי מס בגין תרומות לא תיכלל בחישוב תרומה שסכומה הוא מעל ל- 30% מההכנסה החייבת במס או תרומה שסכומה מעל 4,013,000 ₪.

מאמרים אחרונים

צרו קשר