החזרי מס בגין שהייה בחו"ל


נסיעה לעבודה בחו"ל – "רילוקיישן " יכולה לגרום להחזרי מס הכנסה בארץ, בעיקר כאשר המעבר הוא לעבודה אצל חברה זרה ולא אצל חברה ישראלית.

מן ההכנסות בחו"ל ניתן לנכות הוצאות המוכרות בניכוי כגון טיסות, ביטוחים , אשל בלי קבלות, שכ"ד, אחזקת רכב וחינוך ילדים, ואם מדובר במדינה שיש לה אמנה לכפל מס עם מדינת ישראל, אז בדרך כלל, ההכנסה בחו"ל , אינה גורמת לחבות מס נוספת בארץ.

במקרה כזה, ההכנסות בארץ בשנת המעבר ובשנת ההחזרה מתחלקות על פני 12 חודשים ולכן יהיה החזר מס מתוך המס ששולם בארץ, אם המעבר היה במשך השנה.

גם "שבתונים" של אקדמאיים בעיקר מרצים, מזכות אותם בהחזר מס באותן שנים שבהן היו בשבתון, היות והמס המנוכה במקור, אינו כולל את מלוא ההוצאות אותן ניתן לתבוע בגין השהייה בחו"ל.


מומלץ להגיש את הדוח להחזר מס באמצעות משרד כמו משרדנו , שיש לו נסיון בעריכת דוחות שהייה בחו"ל ויודע למקסם את ההחזר.


מאמרים אחרונים

צרו קשר