הארכת חופשת לידה

חופשת לידה היא פרק הזמן בו האם שוהה בחופשה עם תינוקה, לאחר הלידה, כאשר בזמן זה אסור להעסיקה על פי חוק. בזמן חופשת לידה ישולמו לאשה דמי לידה מטעם הביטוח הלאומי, וזאת למשך 15 שבועות.

ב-2007 עודכן החוק בישראל וחופשת הלידה הוארכה מ-12 ל-14 שבועות, ולאחרונה, במרץ 2017, תקופתה של חופשת הלידה אף הוארכה ל-15 שבועות. בנוסף, הכנסת אישרה חוק להארכת חופשת לידה ללא תשלום, אשר קובע כי עם תום 15 שבועות החופשה בתשלום תוכל האשה לצאת לתקופה של 12 שבועות נוספים של חופשה ללא תשלום. הארכת חופשת לידה זו תהיה תקפה לגבי נשים אשר עובדות במקום עבודתן במשך שנה לפחות. במצב הנוכחי, ישנן נשים לא מעטות שמחליטות להאריך את חופשת הלידה אף מעבר ל-26 השבועות המותרים להן על פי החוק.

כאשר אישה מאריכה את חופשת הלידה שלה מעבר ל-15 השבועות המשולמים לה על  פי חוק, היא אינה מקבלת משכורת על תקופה זו. בהנחה כי היא הרוויחה משכורת החייבת במס לפני היציאה לחופשת הלידה, ישנו סיכוי גבוה כי מגיע לאישה החזר מס.

אנו ממליצים לכל אישה שעונה על הקריטריונים הנ"ל, לפנות לחברה מקצועית העוסקת בבדיקת החזרי מס, אשר תבחן את זכאותה להחזר מס בגין הארכת חופשת הלידה.

למשרד קרבי ניהול בע"מ ולרו"ח קרבי עפר יש נסיון רב בהגשת דוחות מס עבור נשים שהאריכו את חופשת הלידה שלהן ולשכירות בכלל.

סיפורי הצלחה – נשים שקיבלו החזרי מס לאחר הארכת חופשת הלידה:

מאמרים אחרונים

צרו קשר