מדרגות מס

מס ההכנסה בארץ הינו מס פרוגרסיבי, כלומר, ככל שמרוויחים יותר, משלמים יותר מס באופן יחסי. המעבר בין אחוזי מס שונים נקבע באופן מדורג ולכן נקרא 'מדרגות מס' (פירוט מדרגות המס בטבלה בהמשך).

מדרגות מס נהוגות במדינות רבות בעולם ומטרתן לקטלג את רמות ההכנסה כך שגובים מס גבוה יותר ברמות ההכנסה הגבוהות. על פי מדרגות המס, ייגבה מס בשיעור מסוים עבור כל חלק בהכנסה. עבור החלקים הגבוהים בהכנסה ייגבה מס בשיעור גבוה יותר. באופן זה, ככל שההכנסה עולה כך ישלם האזרח על פי מדרגת מס גבוהה יותר.

מטרתן של מדרגות המס היא להקל על אזרחים אשר משכורתם אינה גבוהה ובכך לסייע לשכבות החלשות לשאת בנטל המיסים. מיסוי מדורג משקף את שאיפת המדינה לצמצם את הפער החברתי והכלכלי בין האזרח העשיר לעני, כאשר אדם אשר משתכר משכורות גבוהות יותר ייטול חלק גדול יותר בהכנסות המדינה ואילו אדם אשר משתכר משכורות נמוכות יהיה מחוייב בהתאם, לתרום רק חלק קטן מהכנסתו. המדינה אינה מפסידה מכך שהשכבות החלשות יותר משלמות סכומים זעומים ולעיתים אף אינן משלמות כלל משום שהאזרחים בעלי ההכנסות הגבוהות משלמים את חבותם בהכנסות במשק על פי מדרגות מס גבוהות, ובכך מחפים על 'חוסר המיסוי' של האזרחים בעלי ההכנסות הנמוכות.

גובה מדרגות המס במדינת ישראל נקבעות על פי בסיס שנתי קבוע אשר מתעדכן מעת לעת על ידי הממשלה, אולם נהוג להתייחס אליהן באופן פרטני, חודש בחודשו. בשנה האחרונה המדינה החליטה להוסיף מדרגת מס נוספת וכך יצרה דירוג נוסף בגביית מס ההכנסה מהשכר.

להלן טבלת 'מדרגות המס' לשנת 2017 (עבור הכנסה מ'יגיעה אישית'):

הכנסה חודשית מס למדרגה מס מקסימאלי למדרגה מס מצטבר
מ- 0 ₪ עד 6,220 ₪ 10% 622 ₪ 622 ₪
מ- 6,221 ₪ עד 8,920 ₪ 14% 378 ₪ 1,000 ₪
מ- 8,921 ₪ עד 14,320 ₪ 20% 1,080 ₪ 2,080 ₪
מ- 14,321 ₪ עד 19,900 ₪ 31% 1,730 ₪ 3,810 ₪
מ- 19,901 ₪ עד 41,410 ₪ 35% 7,530 ₪ 11,340 ₪
מ- 41,411 ₪ עד 53,333 ₪ 47% 5,605 ₪ 16,945 ₪
מכל שקל נוסף 50%

לדוגמא, אדם המרוויח 8,000 ₪ בחודש, ישלם 622 ₪ עבור 6,220 השקלים הראשונים בהכנסתו וכ- 250 ₪ עבור ההכנסה בין 6,220 ל- 8,000 ₪. סה"כ ישלם 872 ₪ מס הכנסה.

ניתן לשים לב כי מס הכנסה נגבה החל מהשקל הראשון בשכר ומדרגת המס הראשונה נקבעה על 10 אחוזי מס. המס המקסימאלי הינו 50 אחוזים ונגבה מכל הכנסה מיגיעה אישית מעל 53,333 ₪.

ישנן עילות רבות בגינן יכולות להיות טעויות בחישוב מס ההכנסה ואשר יאפשרו לקבל החזר ממס הכנסה. רבות מהעילות קשורות לשינוי מדרגת המס אשר לפיה נגבה המס בפועל.

משרד קרבי ניהול בע"מ ורו"ח עפר קרבי הינם בעלי נסיון רב בהחזרי מס. הנכם מוזמנים להיעזר בשירותי משרדנו על מנת להשיג את החזר המס המקסימלי.

מאמרים אחרונים

צרו קשר