החזרי מס בגין תשלום עודף של מס שבח מקרקעין

בעת מכירת נכסי נדל"ן מוטל מס שבח מקרקעין שהינו בעיקרו מס על רווח הון.
מס זה מחולק למספר סוגים כגון מס אינפלציוני, מס ריאלי עד לתאריך הקובע או מס ריאלי לאחר התאריך הקובע.

מס השבח הריאלי מחושב לפי המס השולי של מוכר הנכס, אולם בפועל עורכי הדין המטפלים בעסקה לא בודקים עם המוכר בדרך כלל מהו המס השולי שלו והוא מחושב באורח די סתמי.

קיימות מספר עילות להחזרים של חלק ממס השבח הנ"ל ולעתים ההחזר יכול להיות אף בסכום מהותי מתוך המס ששולם, היות והחוק מאפשר פריסה של עד 4 שנים אחורה מיום המכירה .

כמו כן, היות ומדובר ברווח הון, ניתן לקזז רווח זה במקרים מיוחדים אף כנגד הפסדי הון בבורסה.

מאמרים אחרונים

צרו קשר