מס הכנסה שלילי

מס הכנסה שלילי הוחל בהדרגה משנת 2007 ומטרתו לצמצם פערים חברתיים ולהמריץ את אזרחי המדינה להיכלל בשוק העבודה הישראלי. משנת 2011 הוא חל על כל אזרח ישראלי שכיר או עצמאי, אשר היתה לו הכנסה מעסק או משלח יד בשנת המס, ואשר עמד בתנאים המסויימים הדרושים לקבלת הטבת מס הכנסה שלילי.

מס הכנסה שלילי חל על כל אזרח עובד בגיל 23 ומעלה עם ילדים, או בגיל 55 ומעלה גם כאשר אינו הורה לילדים, ובלבד שיעמוד בכל התנאים הנוספים לצורך מס הכנסה שלילי, כמו התנאי אשר על פיו לא היו בבעלותו או בבעלות בן זוגו או בבעלות ילדיו אשר תלויים בו כלכלית, זכות בנכסי מקרקעין ( פרט לדירת מגורים יחידה ) אשר חלקו בהם עולה על 50%.

כאשר למבקש מס הכנסה שלילי יש ילד אחד או שני ילדים, או כאשר הוא בן 55 ומעלה גם ללא ילדים, על גובה ההכנסה הממוצעת שלו לחודש לנוע בין הסכומים 1,920 שקלים לחודש ל- 5,710 שקלים לחודש. כאשר מבקש מס הכנסה שלילי הינו הורה לשלושה ילדים או יותר מכך, הרי שגובה הכנסתו החודשית הממוצעת צריך לנוע בין 1,920 שקלים לחודש לבין 6,237 שקלים בכדי שיהנה מסכום המענק. סכום המענק עליו מדובר עשוי להגיע ל- 310 שקלים לחודש למי שהינו בעל ילד אחד או שניים, או לאדם בן 55 גם ללא ילדים, ואילו כשמדובר בהורה לשלושה ילדים ויותר עשוי מענק מס הכנסה שלילי להגיע עד לסכום של 440 ש"ח לחודש. עם זאת גם נתונים כמו הכנסת בן הזוג באותה שנת מס עשויים לשנות את גובה המענק ולקזז ממנו בהתאם להכנסות האישיות של כל תא משפחתי.

את הבקשה לקבלת המענק לגבי שנת המס 2011 יש להגיש עד שנת 2012. את בדיקת הזכאות, את הגשת הבקשה לרשות המיסים והמעקב אחר סטטוס הגשת התביעה מומלץ לבצע תוך התייעצות בשירותים מקצועיים, וזאת למרות שניתן לבצעה גם לבד.

מאמרים אחרונים

צרו קשר