החזרי מס במקרה של עבודה בחלק מהשנה

החזרי מס הנובעים במקרה של עבודה רק בחלק משנת המס נובעים מחישוב הכנסה ע"פ בסיס שנתי, בעוד גביית המס הינה על בסיס חודשי.

במידה ועבדתם רק חלק מהשנה בתשלום מס ההכנסה לא נלקחים בחשבון החודשים בהם לא עבדתם ובמקרים כאלה כאשר שילמתם יותר מס ממה שהממוצע מחייב אתכם לשלם הינכם יכולים להיות זכאים להחזר מס ההכנסה. מס ההכנסה הנגבה לכל משכורת נקבע על פי מדרגות מס המפורטות בחוק מס הכנסה, כל מדרגת מס היא סכום הקבוע בחוק המחייב בתשלום אחוז מסוים מהמשכורת. ככל שהמשכורת גבוהה יותר כך האחוזים מהמשכורת שעל העובד לשלם למס הכנסה גבוהים יותר (מס פרוגרסיבי).

החוק קובע שמס ההכנסה שהעובד משלם צריך להיות מחושב על פי בסיס שנתי למרות שהמס משולם ממשכורת העובד כל חודש בחודשו, חוק זה נועד ליצור מצב שבו ישלם כל עובד מס על פי ממוצע השכר השנתי שלו וכך יקטן אחוז המס שיהיה חייב בו בפועל במידה ורק עבד רק חלק מהשנה. יש לציין כי יכול להגיע החזר מס הכנסה רק אם העובד באמת שילם מס הכנסה כחוק, דבר אשר תלוי ישירות בגובה המשכורת ובמדרגת המס אשר העובד נמצא בה. כחוק אצבע ניתן לומר כי עבור משכורות נמוכות מכ- 5000 ₪ העובד לא משלם מס הכנסה כמעט בכלל ולכן לא יגיע לו החזר.

החזרי המס המגיעים לכם על פי חוק זה אינם ניתנים באופן אוטומטי ולכן יש לפנות למס הכנסה על מנת לקבל החזרי מס. שכיר הזכאי על פי חוק להחזרי מס רשאי להגיש בקשה למס הכנסה לא יאוחר מחלוף שש שנים מסוף השנה שבה הוא זכאי להחזרי מס. כדי לקבל את החזרי המס רצוי להיעזר בשירותיו של רואה חשבון המתמחה בתחום החזרי מס מכיוון שהחוק מורכב מאוד ואדם שאינו מבין את החוק במלואו ואת התהליכים הרבים והמורכבים במס הכנסה עלול להפסיד את החזרי המס המגיעים לו על פי חוק, או לגלות שהוא חייב כסף למס הכנסה ולא להיפך. במקרה שהוא גילה כי הוא חייב כסף למס הכנסה ולא להיפך הוא יהיה חייב לשלם למס הכנסה, לא שכן במקרה בו הוא קיבל ייעוץ מבעל מקצוע כמו רואה חשבון, אז יאמר לו כי יש לו חוב לתשלום למס הכנסה ולכן לא כדאי לו להגיש דו"ח למס הכנסה שבעקבותיו הוא יחויב לשלם את החובות.

מאמרים אחרונים

צרו קשר