החזר מס במקרה של שינוי שכר ומקום עבודה

רבים מהעובדים בישראל הזכאים להחזרי מס כלל אינם מודעים לכך. החישוב הנכון של מס הכנסה שכל עובד חייב בו מתוך משכורתו מחושב על פי הממוצע השנתי של שכרו. מס ההכנסה שהעובד מחויב בו מדי חודש נקבע על פי רמות שונות של משכורת כאשר מעבר לכל סכום משכורת מסוים עולה האחוז של חיוב המס. במהלך שנת המס יתכן מצב שבו העובד עבר מקום עבודה ושכרו השתנה  ועקב כך גם השתנתה מדרגת המס אליה הוא שייך אשר מחייבת אותו בתשלום אחוז מס שונה מהמס אשר עליו לשלם כעת למס הכנסה. במקרה כזה חישוב המס על פי ממוצע המשכורות השנתי עשוי לסייע לעובד מכיוון שכך הוא משלם מס לפי מדרגת מס נמוכה יותר מזו שלפיה שילם במשכורתו הגבוהה ביותר במהלך שנת המס ומכאן נובע שרבים מהעובדים שעברו מקומות עבודה והשתנה שכרם במהלך שנת המס זכאים להחזרי מס.

מהו גודל השינוי המינימאלי אשר בזכותו מגיע החזר מס הכנסה? ניתן לומר כי על השינוי להיות משמעותי מספיק על-מנת שהעובד יעבור מדרגת מס. אם מדובר בסכומים הקטנים מ- 1000 ₪ לרוב אין הדבר רלוונטי, עם זאת, אם מדובר בסכום בגובה 1000 ₪ ומעלה, ישנו סיכוי רב אשר לעובד יגיע החזר מס. אם בנוסף לשינוי השכר גם שהה העובד בביתו בין העבודות, יגדל הסיכוי עוד יותר.

בנוסף לכך יתכן גם מצב שבו בחישוב ממוצע השכר השנתי תתקבל תוצאה שהיא נמוכה מסכום  המשכורת הנמוך ביותר שעל פי חוק מחייב במס וכך עלול לקרות מצב שבו העובד לא היה חייב כלל בתשלום מס הכנסה והוא זכאי להחזר בסכום כל מסי ההכנסה ששילם כאשר קיבל משכורת שחויבה במס הכנסה. יש לציין כי ההחזר מגיע רק אם העובד באמת שילם מס הכנסה כחוק, דבר אשר תלוי ישירות בגובה המשכורת ובמדרגת המס אשר העובד נמצא בה. כחוק אצבע ניתן לומר כי עבור משכורות נמוכות מכ- 5000 ₪ העובד לא משלם מס הכנסה כמעט בכלל ולכן לא יגיע לו החזר.

החזרי מס מגיעים לכל עובד הזכאי לכך על פי חוק אך הם  אינם ניתנים באופן אוטומטי על ידי המדינה ולכן כדי לקבל את החזרי המס במלואם רצוי להיעזר באנשי מקצוע כגון רואי חשבון המתמחים בהחזרי מס, בחוק מס הכנסה ובתהליכים המורכבים שבהם על המבקש להוכיח את הסיבות שבגינן הוא זכאי להחזרי מס. כדי לקבל את החזרי המס במלואם יש להציג למס הכנסה את כל המסמכים הרלוונטים לבקשה כאשר המסמכים העיקריים הם טפסי 106 (טפסי הכנסה ותשלום מס שנתיים) מהשנים שבגינן מגיש הבקשה טוען לזכאותו להחזרי מס מכיוון שללא תלושי משכורת לא ניתן לאמת את פרטי הבקשה.

מאמרים אחרונים

צרו קשר