עילות להחזר מס בענף ההייטק

ענף ההייטק הינו ענף שבו העובדים מקבלים בדרך כלל שכר גבוה החייב במס.
כתוצאה מהשכר הגבוה, לעובדים אלו יש מגוון עילות להחזרי מס, שמידה ומתקיימות, קיימים החזרי מס גבוהים.

להלן מספר עילות עיקריות הבולטות בענף הייטק:

1)    אי רציפות בעבודה – קיימת בענף נורמה של החלפת מקומות עבודה. לעיתים, ההחלפה מלווה בתקופה קצרה שבה לא עובדים, או מקבלים דמי אבטלה( בסכומים קטנים מהותית מהשכר הרגיל).
אצל נשים העילה בולטת בעיקר בהארכת חופשת הלידה מעבר למה שהחוק מאפשר ( רק 14 שבועות ראשונים מכוסים בדמי לידה ).

2)    מעבר לעבודה בחו"ל או חזרה מעבודה בחו"ל –  כאשר ישנה שנה שבה בחלק מהשנה עובדים בארץ ובחלקה עובדים בחו"ל – בחברה זרה ובמדינה שיש לה אמנה לכפל מס עם ישראל, נוצרת עילה להחזר מס שעשוי להיות גבוה אם המעבר בוצע קרוב לאמצע השנה.

3)    תחילת עבודה לאחר סיום הלימודים-  סיום לימודים אקדמאיים קורה בדרך כלל באמצע השנה ולאחר מכן מתחילים לעבוד בשכר גבוה.
בשנה זו יש בדרך כלל עילה להחזר מס.

4)    רווח הון שחייב במס 25% בגין מניות של המעסיק – רווח הון זה נרשם בתלוש השכר ומנוכה בגינו 25% מס. אם לעובד יש הפסדים ממסחר בבורסה, ניתן לקזז את רווח ההון הזה כנגד ההפסדים בבורסה.

5)    עבודות קיץ של סטודנטים ( בעיקר בחוג למדעי המחשב ) – נוהג מקובל של סטודנטים הוא לעבוד עבודות קיץ במשך שנות הלימוד.
אם העבודה הייתה בשכר גבוה ונוכה ממנו מס, אז סביר שהמס יכול להיות מוחזר.

מאמרים אחרונים

צרו קשר