שכירים החייבים בהגשת דו"ח שנתי

רוב השכירים במדינת ישראל אינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי (דו"ח המתאר את ההכנסות וההוצאות לשנת המס) לשלטונות המס. עם זאת, שכירים בעלי הכנסות גבוהות במיוחד נדרשים לעיתים להגשת הדו"ח.

חשוב לדעת! הכנת הדו"ח והגשתו על ידי רו"ח מומחה בתחום מאפשרים להקטין את המס הנדרש לתשלום, ולקבל ארכה לזמן ההגשה על מנת לאסוף את כל הנתונים הנדרשים.

במאמר זה נפרט באילו מקרים נדרשת הגשת דו"ח שנתי, כיצד יש להגיש את הדו"ח
וכיצד ניתן לחסוך בתשלום מס.
הנתונים המספריים במאמר רלוונטיים לשנת המס 2016.

שכירים הנדרשים בהגשת דו"ח:

 • שכירים בעלי משכורת שנתית הגבוהה מ- 641,000
 • שכירים להם הכנסה נוספת מעל 333,000 ₪
  * הכנסה נוספת מוגדרת כהכנסה משכ"ד למגורים (מעל הסכום המצויין, אפילו אם הוא חייב רק ב – 10% מס), או כהכנסת חוץ – הכנסה שהופקה מחוץ לישראל, או כהכנסה ממכירת נייר ערך של חברה ישראלית הרשומה למסחר מחוץ למדינת ישראל.
 • שכירים להם הכנסה מריבית בסכום הגבוה מ-636,000 ₪
 • שכירים להם הכנסה ממכירת ניירות ערך בסכום הגבוה מ-803,520 ₪
 • שכירים להם הכנסה מקצבת חוץ העולה על 333,000 ₪

תקרות הסכומים הללו חלים בנפרד על כל אחד מבני הזוג אם הם זכאים לחישוב נפרד של המס.

בנוסף, חייבים בהגשת דו"ח שנתי במקרים הבאים:

 • מי שהוא או בן/בת זוגו בעלי שליטה בחברה
 • מי שביצע פריסת פיצויים חייבים (פיצויי פרישה החייבים במס) למשך מספר שנות מס – לגבי כל השנים של הפריסה
 • מי שהכנסתו כללה שכר ספורטאים
 • מי שהחזיק נכסי חוץ בשווי של מעל 1,850,000 ₪
 • מי שהוא או בן/בת זוגו חייבים במס נוסף על הכנסות גבוהות (הכנסה מעל 803,520 ₪)

כל הנתונים הנ"ל מצויים בפרסומי רשות המיסים ומתעדכנים מדי שנה.

הגשת הדו"ח אינה חד-פעמית. מי שהיה חייב בהגשת דו"ח כשכיר בשנה מסוימת, יהיה חייב גם בהגשת דו"חות בשנים שלאחר מכן אלא אם ביקש שיסגרו את תיקו במס הכנסה.
הגשת הדו"ח נדרשת להיות בצורה מקוונת (כלומר, לשדר את הדו"ח ישירות למחשב מס הכנסה באמצעות האינטרנט) ובדרך כלל עד סוף חודש יוני, בגין השנה הקודמת (לעיתים ניתנת אורכה של חודש בהתאם לנסיבות מיוחדות).

החייבים בהגשת דו"ח שנתי משלמים לרוב מס גבוה, אשר ניתן להקטינו באמצעות הצגת הנתונים בצורה הנכונה. למשל,כאשר מעבירים הטבות סוציאליות בין בני זוג אשר חישוב המס שלהם נפרד, ניתן להקטין את נטל המס הכולל שעל התא המשפחתי לשלם.

הגשת הדו"ח באמצעות משרדנו מאפשרת חיסכון בתשלום המסים ובנוסף, גם קבלת ארכה אוטומטית להגשת הדו"ח בהתאם לאורכות אותן מקבל המשרד. ארכות אלו הן עד סוף חודש נובמבר ומסייעות באיסוף הנתונים באופן יסודי הנדרש לשם הגשה נכונה ומלאה של הדו"ח.

כותב המאמר הינו רו"ח קרבי עפר, בעלי משרד 'קרבי ניהול בע"מ', שלו נסיון רב בהגשת דו"חות מס. הנכם מוזמנים להיעזר בשירותי משרדנו על מנת לייעל את תהליך הגשת הדו"ח ולחסוך במס שעליכם לשלם.

מאמרים אחרונים

צרו קשר